top of page

הרצאות

KHK_3457_Bildgr%C3%B6%C3%9Fe%20%C3%A4nde

תמונה: קטיה הרבי

בהרצאותיי אני עוסק בנושאים הסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים מגרמניה ומישראל, הן על סמך נסיוני האישי והן על סמך נסיוני המקצועי, שנרכשו בשתי המדינות. מעוניינ\ת? את\ה מוזמנ\ת ליצור עמי קשר.

יצירת קשר
יצירת קשר
פרספקטיבה ישראלית-גרמנית
  • "זכות קיומה של ישראל הוא חלק מה"raison d'être" הגרמני (אנגלה מרקל): איזו משמעות יש למשפט הזה בעידן בו מלחמת העולם השניה והשואה מפסיקות להיות "זכרון" והופכות להיות "הסטוריה" (נ. פריי)?

  • כיצד יש לראות בהקשר זה את עליית מפלגת הAfD הפופוליסטית בגרמניה, כמו גם את התגברות העיסוק בנושא האנטישמיות?

פרספקטיבה ישראלית
  • ​מה תפקידה של החברה האזרחית בהקשר למאבקים הפוליטיים בישראל?

  • מה משמעותו של המאבק התרבותי-פוליטי בין "ארץ ישראל" ל"מדינת ישראל"?

  • איזה תפקיד משחקת במאבק זה תנועת ההתנחלות, הקהילה הבינ"ל, שחקנים/ות פלשתינאים/ות, התקשורת הישראלית?

פרספקטיבה גרמנית
  • כיצד מביטים בגרמניה על נושאים יהודיים, או על ישראל?

  • האם קיימת עמדה יהודית מובהקת בתוך החברה הגרמנית?

  • איזו פרספקטיבה יכולה להציע עמדה כזו על נושאים כגון הגירה, פופוליזם, סובלנות?

  • האם מדובר בעמדה שנבחרה על ידי יהודיות ויהודים בגרמניה, או כזו שנכפית על ידי אחרים – אפילו על ידי קולות אנטישמיים?

bottom of page