top of page

ייעוץ

lectures2.jpg

:תמונה

לא ידוע

את\ה עוסק\ת בחברה, פרוייקט או מיזם של שיתוף פעולה עם זווית ישראלית-גרמנית?

 

נתקלת במסגרת פרוייקט ישראלי-גרמני באתגרים, אפילו קשיים, הדורשים הבנה ויכולת בין-תרבותיות?

 

 

נסיוני רב השנים בעבודה, עיסוק ויצירת שיתופי פעולה עם מקבלות\י החלטות במגזרים הציבורי והפרטי, בקרנות ציבוריות ופרטיות ובארגוני חברה אזרחית מאפשר לי להעניק לך ייעוץ תומך עבור מיזם ופרוייקט כאלו.

bottom of page