ייעוץ

lectures2.jpg

:תמונה

לא ידוע

את\ה עוסק\ת בחברה, פרוייקט או מיזם של שיתוף פעולה עם זווית ישראלית-גרמנית?

 

נתקלת במסגרת פרוייקט ישראלי-גרמני באתגרים, אפילו קשיים, הדורשים הבנה ויכולת בין-תרבותיות?

 

 

נסיוני רב השנים בעבודה, עיסוק ויצירת שיתופי פעולה עם מקבלות\י החלטות במגזרים הציבורי והפרטי, בקרנות ציבוריות ופרטיות ובארגוני חברה אזרחית מאפשר לי להעניק לך ייעוץ תומך עבור מיזם ופרוייקט כאלו.