top of page

ראיון עם ד"ר פראוקה פטרי, יו"ר מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה (AFD)

ראיון בלעדי עבור "רואים עולם", כאן 11, נובמבר 2016

(צילום: בועז ערד)


מדוע מחפשים פוליטיקאים אירופים מהצד הימני-לאומני של המפה לגיטימציה באמצעות קשרים עם ישראל? האם על הגרמנים ללמוד מהישראלים פטריוטיות מהי? ומה יחסה של הAFD למהגרים ישראלים בברלין? ראיון עם יו"ר הAFD, ד"ר פראוקה פטרי.コメント


bottom of page