top of page

התסכית "משפט אייכמן: משפט רדיו" זוכה בפרס תסכית השנה של רשות השידור הגרמנית לשנת 2021

נובמבר 2021

Ofer Waldman - We Love Israel

תסכית דוקומנטרי מאת נעם ברוסילובסקי ועפר ולדמן


לפני כשישים שנה החל משפט אייכמן בירושלים, אשר הסתיים בהוצאתו להורג של ראש המדורלענייני יהודים באס-אס ואחד האחראים הראשיים לביצוע הפתרון הסופי. המשפט הינו אבן דרך בהיסטוריה של הרדיו הישראלי.התמונה עודנה חקוקה בזכרון הקולקטיבי הישראלי: אדולף אייכמן, מהמרכזיים שבאחראים לשילוחם והשמדתםשל מיליוני יהודי אירופה בתקופה הנאצית יושב בתא זכוכית ומאזין באמצעות האזניות שעל ראשו לתרגוםהסימולטני של נאום התביעה בבית הדין המחוזי בירושלים בשנת 1961. עדים ועדות מכל מדינות אירופה, מהגטאות, ממחנות הריכוז וההשמדה מדווחים על היומיום של הרדיפה וההשמדה.


תמונה נוספת נחקקה בזכרונם של רבבות אנשים: אומה שלמה יושבת מול מקלטי הרדיו ומאזינה למשפט. בפעםהראשונה בהיסטוריה הישראלית הושמעו קולות העדות והעדים, התביעה, ההגנה והשופטים על גבי גלי האתרבשידור חי בכל בית במדינת ישראל, ותרמו תרומה מכרעת לעיצוב זיכרון השואה בישראל.


התסכית הדוקומנטרי "משפט אייכמן: משפט רדיו" הינו קולאז' המבוסס על קטעי ארכיון של "קול ישראל" מתוך שידורי משפט אייכמן, על מסמכים הנוגעים לשידור המשפט והכנתו, ועל מכתבים של מאזינות ומאזיניםשהתקבלו במערכת "קול ישראל" במשך תקופת המשפט, המוקראים על ידי שחקניות ושחקנים. כך מגוללהתסכית הן את סיפורו של שידור המשפט מנקודת מבטם של עורכי ״קול ישראל״, הן את השידור עצמו, והן אתהאופן שבו התקבל שידור המשפט בקרב הציבור הישראל.


המשפט נשמע בתסכית זה מבעד לפרספקטיבות אקוסטיות שונות: קולו של אייכמן נשמע מבעד למערכת הקולבאולם בית המשפט, קולה של המתרגמת הסימולטנית נשמע מבעד לאזניות של אייכמן, קולם של אנשי רשות השידור ושל גדעון האוזנר נשמע על ידי קריין\מספר המלווה את התסכית, וקולם של מכתבי המאזינות והמאזיניםנמסך אל תוך שידור המשפט בדירות של אזרחי ואזרחיות ישראל, בשעה שאלו עוסקים בענייני היומיום. מקלטהרדיו הופך בתסכית לבמה הציבורית, לנקודת המפגש המתווכת את סיפור השואה ואת עיצובו בישראל הצעירה של תחילת שנות השישים.


***


כתיבה: נעם ברוסילובסקי ועפר ולדמן

בימוי: נעם ברוסילובסקי

הפקה: יוליאנה שמידט, רדיו ברלין-ברנדנבורג \ סבינה קוכלר, רדיו גרמניה, ברלין, אפריל 2021

שפה: גרמנית

אורך: 55 דקות

שודר לראשונה: 9. אפריל 2021


לשמיעת התסכית באתר התחרות

Comentários


bottom of page