top of page

אתה השטן שלי! מהיר כמעבר בין טוב לרע! מתוך המחזה "פאוסט" של גוטהולד אפרים לסינג - הארץ

תרגם והאיר יאן קינה (Kühne), ערך עפר ולדמן, הארץ, מוסף ספרות, מאי 2020

Ofer Waldman - We Love Israel

מערכה שנייה, תמונה שלישית מן המחזה הנעלם "ד"ר פאוסט" של לסינג, המחזאי הגרמני בן המאה ה-18 שנודע ביצירתו הפילושמית "נתן החכם". תירגם מגרמנית והוסיף אחרית דבר יאן קינֶה (Kühne); ערך עפר ולדמן

Comments


bottom of page